O metodě

Grafoterapie, jak zkráceně nazývám tuto metodu, má s terapií společné pouze to, že vede k integraci člověka. Nástrojem změny v tomto případě je docela obyčejné psané písmo.

Už dlouho grafology zaměstnává myšlenka, co se stane, když budeme záměrně psát určitá písmenka určitým způsobem. Změníme se? Teorie říká, že ano, praxe však ukazuje, že tato cesta musí mít svoje pravidla.

Postupně tedy vykrystalizoval ucelený postup a pravidla, co měnit a co ne a v jakém pořadí. Co lze měnit, aby to bylo k užitku a naopak, co je třeba zachovat. V podstatě nelépe se mění emocionální vnímání, ale nelze ho změnit natrvalo. Naopak mnohem nesnadněji se mění reakce a chování, které lze změnit natrvalo.

Tady možná také částečně odpovídám na otázku, zda se po terapii nebudou lidé jeden druhému podobat. Zda neztratí svoji individualitu. Opak je pravdou. Jejich osobnost by se měla touto cestou očistit pouze od obranných mechanismů a strachu, které jim brání naplno využívat svoje schopnosti a talenty. A samozřejmě posílit vlastnosti, které nám pomáhají vyrovnávat se s každodenními problémy.

Celá terapie tedy spočívá v tom, že se záměrně snažíme podle určitých pravidel měnit svůj rukopis a zautomatizovat ho. Postupně si jako žáčci z první třídy osvojujeme nové písmo, tentokrát bez strachů. Sami si můžete vybrat, jak vaše písmo bude vypadat.

Účastníci kurzu se dozvědí, co se v jejich písmu objevuje a čemu se tedy při novém učení mají vyhnout.

Ale jinak je nechán prostor pro jejich tvořivost. Je pouze na nich, kterou variantu si vyberou a sami na sobě si mohou vyzkoušet, co se v jejich životě stane.

Celý systém je psychologicky zpracovaný tak, aby tato změna byla pohodlná a aby ji mohl absolvovat kdokoli, kdo se rozhodne. Postupná práce je jedinou spolehlivou cestou, která vede k cíli.

Přeskakování a vybírání si jen některých znaků, má za následek spíše rozštěpení osobnosti a často také znásobení vlastností, se kterými nejste spokojeni. Mohli byste si připadat, jako když vám někdo podtrhne koberec pod nohama.

Z tohoto důvodu nedoporučuji ani práci na vlastní pěst. Samoukové často opomenou dostatečně zautomatizovat daná písmenka a tyto znaky a vlastnosti pak nemají možnost zaujmout své místo v jejich běžném životě.

Tato metoda vznikla v anglicky mluvícím světě a proto se její pojetí, které je nabízeno na těchto stránkách, liší od toho, které je popsáno v knize Mary Dawn Gladson. Každý jazyk má svoje specifika.

Zkušenosti, studium grafologie a Maryina podpora pomohla vytvořit kurz, který odpovídá našim poměrům.